การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขและการรับประกันสินค้า

กรณีซื้อปลีก ทางร้านจะบวก 50-100  บาท / ชิ้นครับ

หรือถ้าสั่งมาแล้วยอดน้อยเกินไป โปรแกรมจะตัดออเดอร์ยอดนั้นทิ้งโดยอัตโนมัตินะครับ

1. จอภาพและทัชสกรีน กรณีถ้าลอกฟิมล์บางๆออก น้อยหรือมาก  วอยขาด จะหมดรับประกันสินค้านะครับ

2. หน้าจอหรือทัชสกรีนที่ต้องใช้หัวแร้งบัดกรี ไม่มีการรับประกัน จากการเชื่อมตะกั่ว